Patarimai sėkmingam medicininiam auditui

Nors medicininis auditas yra ilgas procesas, jis būtinas, kad jūsų praktika būtų kuo veiksmingesnė, organizuotesnė ir pelningesnė. Klinikinė dokumentacija medicininiuose dokumentuose yra labai svarbi norint suteikti pacientams kuo tikslesnę priežiūrą, o netvarkingi medicininiai įrašai gali tam lengvai sutrukdyti. Atlikę medicininių įrašų auditą, savo holistinėje praktikoje galite nustatyti sritis, į kurias reikia atkreipti dėmesį, kol dėl jų neatsiranda nesąžiningų reikalavimų ir sąskaitų išrašymo atvejų. 

Nors medicininis auditas yra būtina prevencinė priemonė tiek tradicinės, tiek holistinės medicinos praktikai, jis gali būti sudėtingas ir reikalauti daug laiko. Vadovaukitės šiuo vadovu, kuriame rasite patarimų, kaip atlikti išsamų ir veiksmingą medicininių įrašų auditą, kad jūsų holistinė praktika būtų kuo sėkmingesnė.

Kaip ir bet kuris kitas įprastas auditas, medicininis auditas – tai procesas, apimantis vidines ar išorines peržiūras, kurių metu tikrinama, kokie procesai atliekami tiksliai ir ką reikia tobulinti. Tai apima medicininių sąskaitų išrašymo ir kodavimo tikslumo, procedūrų, politikos ir visų kitų komponentų, kurie turi įtakos jūsų praktikos išsamios dokumentacijos veiksmingumui ir efektyvumui, peržiūras.   

Medicininių įrašų auditas yra prevencinė priemonė, padedanti užfiksuoti galimas klaidas, dėl kurių gali kilti atsakomybė ir būti atliekami tyrimai. Pavyzdžiui, atliekant šias peržiūras galima užfiksuoti nepastebėtas atitikties problemas, kurios gali turėti įtakos jūsų veiklos rezultatams, praktikos reputacijai ir pacientams teikiamos priežiūros lygiui. 

Medicininio audito nauda yra labai didelė, todėl jį reikėtų reguliariai peržiūrėti kaip prevencinę priemonę bent kartą per metus. Be atitikties ir atsakomybės klaidų patikrinimo, medicininių įrašų auditas taip pat gali padėti nustatyti neefektyvumą, dėl kurio jūsų holistinė praktika patiria nuostolių.

Nusprendus atlikti holistinės praktikos medicininių įrašų auditą, šis procesas gali būti bauginantis dėl savo sudėtingumo ir ilgos dokumentacijos apimties. Tačiau yra keletas patarimų, kuriuos galite įgyvendinti, kad pagreitintumėte procesą ir galėtumėte pasiekti tikslaus ir veiksmingo medicininių įrašų audito! Pateikiame keturis paprastus patarimus, kuriais vadovaudamiesi galėsite sėkmingiau atlikti medicininių įrašų auditą savo holistinėje praktikoje:

  1. Parengti oficialų medicininių įrašų audito planą

Medicininių įrašų auditas nebūtinai turi būti pribloškiantis, jei sukursite audito planą, kuris supaprastins procesą. Išplatinus oficialų audito planą, bet kas, kas atlieka auditą – ar tai būtų vidaus komanda, ar išorės konsultantas, – turės tinkamas komunikacijos priemones ir taktiką, kad auditas būtų veiksmingas. Tai apima ir medicininio audito strategijos kūrimą. Populiarus metodas – atrinkti kelias korteles pagal kiekvieną paslaugų teikėją ir pagal kiekvieną mokėtoją ir peržiūrėti dokumentus, kad būtų galima palyginti, kas buvo užpildyta. Tai padeda įvertinti, ar prašymai buvo tvarkomi tinkamai, ar netiksliai koduojami. 

Jūsų medicininio audito plane taip pat turėtų būti nustatyti konkretūs peržiūros vertinimo kriterijai, kurie padėtų vadovauti procesui; šie veiksniai turėtų padėti nustatyti, ar šių kriterijų laikomasi, ar ne. 

  1. Nustatykite, kokias įrašų saugojimo priemones naudoti atliekant medicininių įrašų auditą

Jūsų medicininių įrašų audito plane taip pat turėtų būti numatyta, kaip jūsų praktika rinks ir analizuos peržiūros rezultatus. Nuo to priklausys, kokias įrašų saugojimo priemones naudosite. Pavyzdžiui, ar nuspręsite duomenis registruoti elektroniniu būdu? Ar pasirinksite popierinę sistemą? O gal jūsų audito komanda nuspręs naudoti sprendimą, kuris apjungia šiuos du dalykus? Nesvarbu, kokią įrašų saugojimo sistemą pasirinksite naudoti, peržiūros rezultatai turi būti organizuojami taip, kad būtų galima vertinti atskirus įrašus ir viso audito apibendrintus duomenis. 

Atminkite, kad tai, kaip duomenys bus registruojami, turės įtakos analizės rezultatams, todėl svarbu būti kuo nuoseklesniems, kad gautumėte kuo tikslesnius rezultatus. 

  1. Apibendrinkite duomenų rezultatus

Kai atliekant medicininių įrašų auditą peržiūrimas didelis duomenų kiekis, informaciją ir rezultatus lengva nesusisteminti. Dėl to gali atsirasti klaidų, o tai galiausiai kenkia audito tikslui. Apibendrindami duomenų rezultatus galite išvengti duomenų dezorganizacijos, taip pat praleisti bet kokią nereikšmingą informaciją, kuri gali iškreipti rezultatus.

Šiuose duomenų rezultatuose taip pat galima nurodyti, kokius pokyčius galima įgyvendinti ten, kur yra sričių, kurias galima tobulinti. Dalis medicininių įrašų audito tikslo – nustatyti tobulintinas sritis, todėl šios santraukos gali padėti priimti sprendimus. 

  1. Sukurti medicininių įrašų audito tvarkaraštį

Medicininių įrašų auditas turėtų būti reguliarus. Kad jūsų praktika būtų veiksmingiausia, bent kartą per metus turėtumėte reguliariai atlikti medicininių įrašų auditą, o reguliaraus tvarkaraščio sudarymas gali padėti užtikrinti, kad auditas būtų atliktas laiku. Įtraukdami audito tvarkymą tiesiogiai į kasdienes ir sąskaitų išrašymo operacijas, galite racionalizuoti auditą. Tai gali apimti dažną ataskaitų paleidimą ir grynųjų surinkimų stebėseną, kad būtų lengva gauti duomenis.